Nhớ bạn tri âm

Nhớ bạn tri âm

Càng già,càng nhớ bạn tri âm
Cảm cảnh cô đơn luống tủi thầm
Nhớ lúc, Trảng Bom vui sự hỷ
Nhớ hồi,Tân Quý ấm tình thâm
Nhớ về Quảng Đại thương Lê Phuớc
Nhớ đến Ô Gia mến Lộc Trần
Bạn hỡi. trùng dương ngăn cách quá
Mượn vần thơ gởi thế lời thăm./.

Đà Nẵng,06AM. 08/10/ 2016.
Trúc Đình-Nguyễn Văn Ngộ

*

Mãi mãi tri âm

Tuyết sương không gội nổi tri âm
Viễn xứ,thu sang giọt lệ thầm
Quê cũ xa rồi đầy luyến nhớ
Trường xưa đâu nữa mãi tình thâm
Ô Gia qua lại thương tình bạn
Gia cốc xuống lên nhớ Ngộ thân
Thơ bạn,nhớ ôi ngày Lộc Phước
Hai mươi tuổi lẻ vạn lời thăm.

OKC. Sáng ngày 08/10/2016.
Trần Đình Lộc.

*

Ngày xưa

Nắng thu vàng nhạt bên thềm
Tình thâm dâu bể đêm đêm mơ màng
Cháo gà đêm nọ cười vang
Hai mươi tuổi lẻ chứa chan là tình
Không hờn,không giận bạn mình
Lập mưu cũng bỡi chút tình nữ nhi
Sáu mươi năm mãi còn ghi
Tóc pha sương tuyết còn gì với nhau
Trăm năm bia đá phai màu
Sáu mươi năm lẻ càng cay,càng nồng./.

Oklahoma City, 25/10/2016.

Lá vàng vài chiếc đã rơi rụng sân trước.
Thu hỡi về chi cho lá rụng.
Cho người viễn xứ nhớ mông lung.(quên tác giả)

Trần Đình Lộc.

This post has already been read 838 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: