Hỏi bà Ninh Tôn / Tôn Xuẩn Ngốc

Hỏi bà Ninh Tôn

Đường ngay chẳng bước lại theo tà,
Sớm tối chui lòn đám quỷ ma.
Chủ nghĩa ngoại lai tan nát cửa,
Giáo điều man rợ xác xơ nhà.
Bốn mươi năm lẻ con lường bố,
Bảy thập niên dư cháu gạt bà.
Cha mẹ vốn dòng tôn thất quý,
Oan khiên nên khiến đẻ mi ra ?!

LỆ KHANH

*

   Mến họa :
    Thơ Lệ Khanh 

  Tôn Xuẩn Ngốc  

Mê muội nên không biết chánh, tà
Thị Ninh con cháu cẩu Hồ ma
Lưu manh, lương lẹo ngu dân tộc
Xảo quyệt, mưu mô chột nước nhà
Dẫm nát luân thường tình chú, bác
Phá tan đạo lý nghĩa ông, bà
Nâng bi Tàu chệt tôn thờ giặc !
Hỏi mụ khi nào trí mở ra ?

THANH HOÀNG
( Vào Hạ  2016 )

This post has already been read 1168 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: