Dân Toán Làm Thơ

DÂN TOÁN LÀM THƠ

( Bài xướng)

Dân toán làm thơ nỏ ngại ngần
Luật niêm ghép đại miễn xuôi vần.
Điệp từ tám lượt không thèm bớt.
Bát láy hai lần vẫn muốn nhân.
Sắc thái độ thanh lo nhẩm tính.
Tập danh độc vận cứ phân vân.
Rơm khô chắt lại tìm tinh túy.
Dâng tặng tao đàn đỡ tủi thân.

Nguyễn Mạnh Hùng

*

XÁ GÌ

( HV xin họa)

Dòng thơ đã ngọt lại trong ngần
Lóng lánh châu sa hội đủ vần.
Toán giỏi mang ra phò thế nước
Văn tài để lại giữ lòng nhân
Đường trần coi tựa vòng dâu bể/
Cõi tạm khác gì mảnh lãng vân.
Vẫn biết tri âm là khó kiếm.
Tương đồng thanh khí ắt rồi thân

Huy Vụ 23/09/2015

*

TIỆT HẠ

( Mời họa)

Thu về mang chút lạnh mùa đông.
Gió chuyển màu mây tím cả lòng.
Tiếng bước chân người hay lá đổ
Mong!
Hãy nhấp cùng ta chén rượu này
Đêm tàn siết chặt lấy vòng tay
Một ngàn năm nữa xin chờ đợi
Say!
Làm sao quên đước buổi ban đầu
Thơ thẩn ra vào lại nhớ nhau
Lệ bỗng nhạt nhòa tim buốt giá
Đau!
Mắt môi ngày ấy nhạt phai rồi
Phòng vắng âm thầm lẻ bóng côi
Tỉnh giấc đam mê tìm quá khứ
Tôi !

Thy lệ Trang /USA

*

TIỆT HẠ

(bài họa)

Lẻ bóng đơn hình giữa phố đông
Cà phê giọt đắng sắt se lòng
Sân ga ướt đẫm sầu li biệt
Mong !
Thôi ta hãy cạn hết ly này
Giây phút chia lìa tay lắm tay
Chén rượu tha hương nghe dạ đắng
Say !
Chẳng thể nào quên phững phút đầu
Bờ môi vụng dại bỗng tìm nhau
Bây chừ em đã như xa lạ
Đau !
Gừng hết còn cay muối nhạt rồi
Đường trần heo hắt bóng đơn côi
Con tim giá buốt thôi chờ đợi
Tôi !

Huy Vụ 23/09/2015

*

PHONG TRÀO ẤP, PHỐ VĂN HÓA

Băng zôn khẩu hiệu mọc như mưa
Họ nói nhau rằng giữ nếp xưa
Dưới bảng kim tiêm phường chích bậy
Bên hông sú uế lũ xia bừa
Ở nhà quên bẵng câu trình gửi.
Xuống phố cần gì tiếng dạ thưa.
Chẳng hiểu vì sao người Lạc Việt
Mỗi ngày bè bạn mỗi không ưa?

Huy Vụ 23/09/2015

*

LUẬT

Kinh nghiệm rút hoài vẫn chửa ngưng
Quan mình chỉ giỏi bít cùng bưng
Sao không cấp thẻ sai thì chiếu.
Nếu cứ dùng dây lỗi chẳng ngừng
Lắm cụ trên mây bàn tưởng “ ngáo”.
Nhiều ngài dưới đất phán như “tưng”.
Thông tư nghị định muôn vàn thứ…
Rốt cuộc dân đen vướng luật rừng.

Huy Vụ 23/09/2015

This post has already been read 1639 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: