Quê Hương Rỉ Máu

Quý mến tặng: Thi sĩ đấu tranh LU HÀ

Nước Việt giờ đây quá nhiểu nhương
Kẻ gian rình rập khốn không lường
Trong nhà đầy dẫy thằng ăn cắp
Ngoài ngõ tràn lan lũ cướp đường
Người bệnh thiếu giường nằm chật chội
Dân oan vô sản sống thê lương
Côn đồ, đạo tặc, hung thần ác
Gieo họa khắp nơi ! Quá thảm thương !!!

Gieo họa khắp nơi ! Quá thảm thương !!!
Tập đoàn Cộng quỷ tạo tai ương
Dép râu, nón cối dơ thôn xóm
Ca cóng, nồi niêu bẩn phố phường
Khẩu hiệu, băng cờ hoen đất mẹ
Ngôn từ, cử chỉ ố quê hương
Vùng lên ! Lớp trẻ ngồi chung lại
Siết chặt vòng tay diệt bạo cường !!!

Cộng sản tham tàn tạo nhiểu nhương,
Biết bao thảm họa thật khôn lường.
Biên cương giặc Hán sang nhiều hướng,
Lãnh hải Tàu man chận hết đường.
Bộ đội yếu hèn còn độc ác,
Công an dốt nát lại vô lương.
Giết người, cướp của không nhân tính,
Bảy chục năm rồi ! Chẳng xót thương !!!

Bảy chục năm rồi ! Chẳng xót thương !!!
Hãy mau rửa sạch mọi tai ương.
Để ngàn tiếng hát vang đầu ngõ,
Và vạn lời ca vọng cuối phường.
Trai gái chung lòng gìn Tổ quốc,
Trẻ già góp sức giữ quê hương.
Việt-Nam quang phục ! Ngày tươi sáng,
Hạnh phúc, ấm no sánh liệt cường ???

   THANH HOÀNG & LỆ KHANH

            ( CA Thu 2015 )

This post has already been read 1160 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: