Vịnh truyện KIỀU

TỪ HẢI

         Cả nghe sự nghiệp thế là xong
        Hào khí dâng cao sống lẫy lừng
        Trí nhỏ Lệnh Bà là hiếu nữ
        Mẹo thường Tổng Đốc đã nên công
        Thừa gan vũ dũng chia thiên hạ
        Thiếu dạ mưu đồ mất núi sông
        Giọt lệ can trường tình phu phụ
        Ngàn năm hối tiếc áng mây hồng
        DIỆU TẦN
        San Jose
*
        Huệ Thu cùng vịnh
        Một thời ngang dọc việc đâu xong
        Hùng cứ nghênh ngang cả một vùng
        Bảy thước từ xưa chưa thất bại
        Một giờ mới đó đã thành công
        Khi sừng sững đứng đau trời đất
        Lúc ngẩn ngơ nằm nhớ núi sông
        Tri kỷ vị nàng mà chịu lụy
        Dễ ai buộc được cánh chim hồng
                    Huệthu

This post has already been read 1925 times!

Related Articles

Lục Bát Huệ Thu – Tập Thơ Xuất bản 1997

Ðôi lời trước sách Tôi xa mẹ đã lâu lắm rồi, hơn ba mươi năm. Tôi yêu mẹ tôi vô cùng vì người hay nựng…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Thương nhớ An Giang vùng đất sơn kỳ thủy tú

Trên vùng địa lý của miền đất An-Giang ở phương Nam từ xưa cho đến nay, nếu không có được dòng chảy của con sông…

TÝ VỀ MANG NHỮNG BÀN TAY… CHUỘT – MẤY ĐỘ XUÂN VỀ, MAI NÃO RUỘT!

Mỗi năm, Mai đến mùa thay lá, nắng tháng hai cởi áo phong trần, bông Vạn Thọ nở tròn lối nhỏ, hoa từng loại ngập…

Huệ Thu họa thơ Thái Cuồng

Lời Quê Góp Nhặt Ngẫm cảnh quê hương luống ngậm ngùi Coi thơ xướng họa cũng nguôi nguôi Khá khen dũng khí luôn tràn ngập…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: