Chết / Hắn

Chết

Chết mà vì nước chết vì dân
Chết đấng nam nhi trả nợ nần
Chết buổi Đông Châu hồn thất quốc
Chết như Tây Hán lúc tam phân
Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương phách hoá thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì nước chết vì dân

PHAN BỘI CHÂU

*

Hắn
( Nương vận bài ” Chết ” của Cụ PBC )

Hắn vì Tàu Cộng chẳng vì dân
Hắn chết ngàn năm vẫn nợ nần
Hắn đẩy giống nòi vào máu lửa
Hắn xô sông núi tới tranh phân
Hắn theo chủ nghĩa vô nhân đạo
Hắn diệt thuần phong phạm thánh thần
Hắn giết biết bao nhà ái quốc
Hắn bày Cải Cách hại muôn dân…!!

Nguyễn Minh Thanh

Cải Cách Ruống Đất  1956

This post has already been read 2650 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Viết Về Anh Motthoi

Tôi quen anh Motthoi vào khoảng cuối năm 2012.Đây là năm vàng son của nhóm Hoàng Gia- Tôi gọi là vàng son vì trong thời…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

SANG HẠ

BÀI XƯỚNG SANG HẠ Xuân đi, hạ lại đến nơi rồi Chầm chậm thu vàng ngại lá rơi Mạch bút còn vương hình nguyệt rạng…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: