Huy Vụ hoạ thơ Nguyễn Công Trứ

VỊNH SỰ ĐỜI

Bài xướng

Những nghĩ xa gần khéo gớm thay.
Sự đời tráo trở giống bàn tay.
Hãy xem gương trước to tày liếp.
Mà biết lòng người mỏng tựa mây.
Những tiếng bấc chì nghe đã chán.
Mấy điều cạnh khóe nói thêm gay.
Ở ăn cũng tưởng về sau với.
Giời hãy còn cao đất hãy dày.

Nguyễn Công Trứ

*

…Lại cãi Cụ Nguyễn Công Trứ

ĐỜI ĐỔI RỒI

Bài họa

Thời thế bây giờ đã đổi thay.
Nhiều thằng bắt cướp chẳng cần tay.
Tương thân trên dưới như bầu bí.
Hợp sức trong ngoài tựa gió mây.
Lũ nhũng dìu nhau qua lúc khốn.
Bày sâu bao bọc giải cơn gay.
Gom tiền tích bạc cho hậu thế.
Đâu ngán trời cao với đất dày.

Huy Vụ 26/01/2015

*

NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Bài xướng

Thế thái nhân tình gớm chết thay.
Nhạt nồng: trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi khôn thành dại
Đã có đồng tiền dở hóa hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi.
Hẳn hoi không hết một bàn tay.
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa.
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây

Nguyễn Công Trứ

*

ĐÃ ĐỔI THAY

Xin cãi Cụ nữa

Những thứ Cụ từng ghét, đã thay.
Con đường phát triển nghĩa nhân đầy.
Muôn nơi “bình đẳng” nghe không lạ
Vạn chốn “đại đồng” nghĩ cũng hay.
Hưng phế phải đâu do cái lưỡi.
Nhược cường chẳng nhẽ tại bàn tay.
Xin đừng suy diễn thêm gì nữa.
Có thấy ông Trời đang cưới Mây?

Huy Vụ 26/01/2015

*

XUÂN CẢM

Ngồi xem con tạo khéo xoay vần.
Đông giá qua rồi lại đến xuân.
Danh lợi bả mồi muôn kẻ khoái.
Văn thơ cốt cách ít ai cần.
Tham tiền hẳn khó yêu điều thiện.
Khát bạc làm sao trọng lẽ chân.
Ai biết đường nao về cõi Niết.
Theo thuyền bát nhã lướt sông ngân.

This post has already been read 925 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: