Phường Chèo

PHƯỜNG CHÈO (hoạ bài Xem Hát Bội)

01

Hát chèo biết có tự bao lâu
Xướng nhất là xem tích Thị Mầu.
Táo rụng lao xao đầy ngõ trước
Lá rơi xào xạc ngập thềm sau.
Thằng Nô lấp ló ngồi rình rập.
Thị Kính khoan thai đứng bái chầu.
Người Á bao đời hằng đắm đuối
Hay giờ ta tính xuất sang Âu.

02

Lý trưởng kìa ai khéo nhập vai
Mân mê vợ Mõ thật khôi hài.
Mồm la váy mặc sao mà ngắn.
Mắt liếc chân phô lại khoái dài.
Khăn xếp đội hờ quên búi tóc.
Áo quan mặc vội bỏ luôn đai.
Đêm về vợ nhéo: sao bà giám…
Ông diễn gian dâm váng cả đài.

03

Ruột con mẹ Đốp xót như bào
Ngúng ngoảy đèo thêm một cái bao.
Xó bếp làng cho nơi chiếu thấp
Giữa đình mõ giám chỗ mâm cao.
Lính tuần rối rít thưa rồi bẩm.
Mầu Thị nghênh ngang chẳng chịu chào.
Xã trưởng vung hèo khua tứ phía
Đêm này cả xóm biết thằng tao.

04

Thằng mù lão điếc cũng thành quan
Bán chức mua danh quá rõ ràng.
Chiếu giữa nghênh ngang theo nối chảnh.
Gian ngoài chễm chệ học làm sang.
Ba chòm râu bắp nom mà tởm.
Một mụn cứt ruồi ngó rất ngang.
Sân khấu ti toe ngồi bảnh chọe.
Về nhà cúm rúm giám đâu ngang.

05

Vang vang tiếng mõ đã ba hồi.
Khí thế vở chèo đến độ sôi.
Thủ phạm gây bầu chưa xác định.
Quan làng cậy thế đã chia ngôi.
Thằng Nô tính chối lên chuồn vội.
Thị Kính không cam đã nhận rồi.
Kịch tính về khuya càng hấp dẫn.
Kiểu này xét sử lại oan thôi.

06

Mầu ta nét mặt vẫn như thường.
Chẳng ngán tay mù với lão Hương.
Luật lệ vẫn dung tà với ác
Thói lề khôn giữ thiện và lương
Cha ông thuở trước gìn luân lý.
Con cháu bây giờ phá tiết cương.
“Tiết hạnh khả phong”nghe lạ hoắc.
Ngàn đời sao lỡ để tan gương.

07

Kính Tâm vô tội bắt khai cung
Cửa Phật dây oan hỏi có trùng.
Cõi tục sân si còn bám đuổi.
Thiền môn gian ác vẫn săn lùng.
Cù lao chín chữ mong hồi đáp
Cầm sắt đôi câu nguyện bất phùng.
Tiếng mõ câu kinh quên oán hận
Lặng thầm như nhện mãi giăng mùng.

08

Công lý xem ra khéo diễn hề.
Cô Mầu bất chấp thỏa cơn dê.
Cho làng chẳng quá vài con lợn
Nộp xã không qua mấy kí chè.
Xã trưởng gật gù đưa mép liếm.
Mẹ mìn giáo hoảnh bữu môi chề.
Kéo màn tay vỗ nghe bôm bốp.
ầm ĩ trong ngoài vạn tiếng hê…

09

Mặt đen hết phấn lại hoàn đen
Phần thưởng làng ban mấy thứ quèn
Mầu Thị đêm về nhiều Bác khoái
Chàng Nô sáng tới khối cô khen.
Điều binh khiển tướng vai không lạ
Cấy gặt gieo trồng vốn vẫn quen.
Kế tục nghề nông từ vạn thuở.
Biệt danh “ hai lúa” ngại chi phèn.

10

Hạ màn ngưng trống báo xong chầu.
Tích cũ Thị Mầu nghĩ vẫn đau.
Nay ở dương gian cao với thấp.
Mốt về địa phủ hẳn như nhau.
Danh trôi tựa nước lòng sông rộng.
Lợi biến như mù đỉnh núi cao.
Tùng bách chắc gì hơn cỏ dại.
Họa thơ dẫu dở có sao nào.

Huy Vụ 04/01/2015

*

GOOGLE

Kể từ gặp gỡ cụ gu gồ.
Kiến thức thêm phần được điểm tô.
Mụ vợ thôi ngay chò nghiến ngấu.
Thằng con bỏ đứt thói bi bô
Bao điều rắc rối xin ghi lại
Lắm sự lình sình cứ gõ “zdô”.
Một cái en tơ nghe thật nhẹ.
Thơ văn lai láng chảy lưng bồ.

Huy Vụ 07/01/2014

[yourchannel user=”CNN” search=”Phường Chèo”]

This post has already been read 908 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: