Giả Ngọng

họa bài  Thấy Người Múa Rối Tớ Nôn Nao …của Trần Ngân Tiêu

Thằng ngọng kêu rằng :… ấy …ái …uông.
Ai hay nó giả diễn vai tuồng.
Bao năm chính kịch còn nay nắt.
Một kiếp bi hài vẫn ẩm ương.
Thế thái quay cuồng đau tận óc.
Nhân tình điên đảo buốt cùng xương.
Mất bò tin bạn lời răn cũ.
Sự đã qua rồi chớ tiếc thương.

Huy Vụ18/12/2014

*

Thấy Người Múa Rối Tớ Nôn Nao

Thấy người mũ áo hát i uông
Ta cũng nôn nao muốn sắm tuồng
Vợ cứ ngăn hoài: “da mặt mỏng”
Con thì cản mãi: “ễnh chưa ương”
Sợ ca hay cũng thua cùng mạng
E diễn dở rồi lỗ tới xương
Thôi ngoảnh mặt đi đừng vướng bận
Những pha hồ quảng với đào thương!

Trần Ngân Tiêu

*

Võ Mồm

Năm ngoái năm nay cũng một tuồng
Gắn râu đội mão hát i uông
Hét hò chiêng trống như xung trận
Vung vít tay chân tựa chiến trường
Màn hạ diễn viên về với vợ
Vãn tưồng người hát dọt lên giường
Sang năm ta lại hô hào nữa
Lại diễn một màn thật nhiễu nhương!

Trần Ngân Tiêu

This post has already been read 1026 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: