Thao Thức / Tiếc Nhớ

Thao  Thức

Mấy chục năm rồi biệt cố hương,
Bao đêm thao thức suốt canh trường.
Sơn-hà nghiêng ngả muôn sầu-tủi,
Tổ-quốc điêu tàn vạn khổ-ương.
Có phải Tàu man gieo máu lửa ?
Hay là Cộng phỉ tạo đau thương ?
Hỡi người yêu nước mau trừ giặc,
Đại Việt sử vàng thêm một chương !!!

                LỆ-KHANH

        ( Cuối Thu 2014 )

  *

Mến hoạ thơ Thi sĩ LỆ KHANH

Tiếc  Nhớ

Buồn đời lưu lạc.Mất quê hương !!!
Canh cánh niềm đau luống đoạn trường
Mong đợi Tự Do, vơi khổ lụy
Trông chờ Dân Chủ, thoát tai ương
Ba miền đất nước tôi yêu quý
Một giải giang sơn bạn mến thương
Tiết liệt tiền nhân ngời tỏa sáng
Oai hùng danh sử viết ngàn chương !!!

THANH  HOÀNG

( Cuối Thu 2014 )

This post has already been read 1105 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Thương nhớ An Giang vùng đất sơn kỳ thủy tú

Trên vùng địa lý của miền đất An-Giang ở phương Nam từ xưa cho đến nay, nếu không có được dòng chảy của con sông…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: