Gửi Sài Môn Chủ Nhân

Trong làng thơ phú có Sài Môn
Xướng họa hương lân nức tiếng đồn
Ươm khóm hoa đường thơm trước cửa
Thả chòm mây bạc Trắng Ðầu Non
Nâng ly tửu lượng nghe đâu cũng…
Vẫy bút thi phong vẫn hãy còn…
Nhàn hạ then Sài xin tạm khép
Chén mời sẵn rượu Hạnh Hoa Thôn .

Tú Lắc

*

Chẳng danh gia, chẳng cự môn
chủ nhân cổng sài xin đáp họa thi hữu Tú Lắc :

bài I

Cũng chẳng danh gia, chẳng cự môn
Vốn dân Xóm Củi tiếng tăm đồn *
Ðắm say thêm hão trò thơ phú
Thao thức càng đau chuyện nước non…
Chữ nghĩa vẫn quên mà vẫn nhớ
Bạn bè ai mất những ai còn ?
Ước chi có được vài tri kỷ
Cùng hỏi thăm đường tới Túy Thôn

bài II

Cám ơn người gửi tới Sài Môn
Tú Lắc tài kia sực tiếng đồn
Thơ Ðường ông vẫn dòng Năm Phụng **
Nết tếu còn e khắp nước non
Một kiếp tài hoa chừng vẫn thế
Trăm năm tâm sự hiển nhiên còn
Hạnh Hoa thôn mãi bên Trung quốc
Tạm xuống Gò Ðen cách mấy thôn …!

* Vùng nhà tôi tất cả các con đường đều mang chữ Wood = củi ,
nên tôi gọi xóm tôi ở là Xóm Củi
** Tú Lắc là dân (Quảng Nam ) xứ Ngũ Phụng Tề phi

Sài môn chủ Nhân
SJ , 29 06 2008

*

Chiêu Quân đăng ngày 07/01/08 – 9:19 AM

Ngâm bài xướng hoạ rỏ danh môn
Chẳng phỉ hoa ngôn khảm bút đồn
Chánh khí giăng trời mây trắng đỉnh
Hào âm lộng gió nuớc xanh non
An nhiên cứ mặc không cùng có
Thơi thới cần chi hết với còn
Rượu gặp tri âm thơ mấy túi
Đem vừng nhật nguyệt chở về thôn

Chiêu Quân
Kính bút

*

Sài Chủ Nhân họa thơ Chiêu Quân

Thơ người như thể chỗ đồng môn
Cũng chửa nghe danh chửa thấy đồn
Trăm chữ đồng tâm dâu với biển
Muôn ngàn hải lý nước cùng non
Tự do ổn định: không mà có
Tạo hóa an nhiên mất lại còn
Mai mốt quẩy thêm bầu rượu quý
Vầng trăng chênh chếch chiếu cô thôn

Smcn / 04 07 2008

*

Chiêu Quân (đăng ngày 07/06/08 – 3:42 PM lời bình)

Thưa người đồng đạo khác sư môn
Chén đất làm sao có kẻ đồn
Bởi bút Sài gia vang dặm khách
Nên câu chiêu tử vuợt ngàn non
Tao nhân mở hội Đường thi hoạ …
Nhi nữ mừng duyên tứ bảo còn
Hạ ý thành chương phơi cảm mến
Đây lời mộc mạc gái làng thôn

CQ
Kính bút

*

Sài Môn kính họa:
Cám ơn Chiêu Quân đã ghé quán hôm nay và có thơ đề :

Dị môn hoặc giả chính Sài Môn *
Bất quá nghe ra cũng tiếng đồn
Vần luật chẳng qua là chuyện cũ
Thơ đường gẩm lại thấy mình non
Luật vần giọng điệu tuy rằng đổi
Tuyệt mỹ và chân vẫn hãy còn
Chênh chếch trăng tà soi chiếc bóng
Ai về nẻo ấy chốn cô thôn

SMCN

  • vùng Sài Môn đang trú ngụ, tất cả các con đường đều có chữ wood.(củi , cây), là xóm củi (gỗ) trên đất Mỹ . sài môn vẫn gọi xóm mình ở là Xóm Củi , nhưng có người bạn thơ Lan Hinh nói : chữ củi không có vẻ thơ nên hãy gọi là xóm sài (sài = củi) , và mình làm chủ một cái cổng ở đây nên mới có cái tên sài môn chủ nhân là vậy ! (chủ nhân cái cổng củi !)

*

Ðỗ Quý Bái đăng ngày 08/24/08 – 8:49 PM
Mấy bữa trước thấy chị với Tú Lắc xướng họa vui tôi cũng nối điêu Gửi đi mất tăm mà ngay cả bài xướng họa của nhị vị cũng không thấy nữa nên gửi lại trục tiếp cho chị nè :

HÀ TẤT PHẢI MÒ TỚI HẠNH HOA THÔN

Thi Tửu Cầm Kỳ đủ mọi môn
Chủ Nhân Cổng Gỗ tiếng vang đồn
Thơ Ðường phóng khoáng mà già giặn
Hát Nói tự nhiên chẳng trẻ non
“Lục Bát Huệ Thu “xem chửa hết ()
“Ðầu Non Mây Trắng” thấy sao còn (
)
Bồ Ðào rượu quý nhà dư sẵn
Hà tất lần mò tới Túy Thôn ?

(*) tên hai tác phẩm của Huệ Thu
LTÐQB

This post has already been read 1324 times!

Related Articles

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

Độc thoại

Cô vọng ngôn chi cô thính chi (Vương Ngư Dương) 15-9-1965 Thế rồi, tôi bắt gặp lại trong tôi một thoáng cảm giác, mảnh mai…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: