KÝ HỮU

KÝ HỮU

Các bạn hay chăng nỗi bực mình ?
Mần thơ không đặng phải mần thinh
Liên tài chưa gập người tài đức
Đố kỵ Vương ngay thứ kỵ kình
Lưỡi mối lừa thầy coi phát lợm
Miệng lằn phản bạn nghĩ mà kinh
Trò đời dâu biển cười hay khóc
Biết tỏ cùng ai nỗi bất bình ?

 LTĐQB

 *

GỬI BẠN

bài họa của Ht

Còn có thơ đây có chúng mình
Làm sao lại có thể làm thinh
Ai tài và biết ai là đức
Cá diếc làm sao hiểu cá kình
Một miếng mua danh coi những lợm
vài câu thơ hão nghĩ thêm kinh
Luật thi thực quý tôi xin bái
Nào đối lung tung trắc với bình

 Huệ Thu

This post has already been read 1876 times!

Related Articles

Huệ Thu họa thơ Thái Cuồng

Lời Quê Góp Nhặt Ngẫm cảnh quê hương luống ngậm ngùi Coi thơ xướng họa cũng nguôi nguôi Khá khen dũng khí luôn tràn ngập…

Lục Bát Huệ Thu – Tập Thơ Xuất bản 1997

Ðôi lời trước sách Tôi xa mẹ đã lâu lắm rồi, hơn ba mươi năm. Tôi yêu mẹ tôi vô cùng vì người hay nựng…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Thơ Huệ Thu [Nhiều thể loại]

Về Lại Ðà Lạt Hai Mươi Tám Năm Xa Tôi về Ðà Lạt nửa đêm Vẫn con phố cũ Vẫn đèn vàng hoe Vẫn con…

Thương nhớ An Giang vùng đất sơn kỳ thủy tú

Trên vùng địa lý của miền đất An-Giang ở phương Nam từ xưa cho đến nay, nếu không có được dòng chảy của con sông…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: