Thầy Tôi

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
Nhân ngày nhà Giáo 20.11, chúc mừng thầy Nguyễn Mạnh Tuần
Thầy Giáo Già trẻ mãi ) ; Vân Huỳnh tặng Thầy bài thơ :

THẦY TÔI

Bục giảng thầy tôi dáng thật gầy
Lưng còng chở nặng cả trời mây
Nghĩa nhân đạo lý tâm luôn đắc
Độ lượng luân thường ý chẳng lay
Thức nửa đêm khuya bên giáo án
Thâu canh chờ sáng tựa bàn này
Thánh hiền truyền thụ bao trò giỏi
Mô phạm vinh danh một chữ thầy

Vân Huỳnh

*

TÌNH THẦY TRÒ
(Họa thơ Vân Huỳnh)

Tháng năm vẫn dáng dấp hao gầy
Vẫn ấm tình thương mái tóc mây
Năm tháng trồng người không mệt mỏi
Một đời vun đắp chẳng lung lay
Thầy trao tâm huyết từng trang sách
Trò nhận tình thương mỗi bước này
Bán tự vi sư… luôn vẫn thế
Nửa lời dạy dỗ cũng là thầy!

TGG

This post has already been read 897 times!

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: