Vắng Bóng Nàng Thơ / Lỡ Một Đời Mơ!

Vắng Bóng Nàng Thơ

Bấy lâu nay vắng bóng nàng thơ
Xướng họa duyên xưa hóa hững hờ
Ngao ngán trúc buồn se ngọn thỏ
Ngậm ngùi đèn lạnh bặt dây tơ
Nhắn mây bát ngát mây lơ lững
Hỏi nước trầm ngâm nước lặng lờ
Giòng biếc chẳng đưa tin lá thắm
Tao phùng đành hẹn gặp trong mơ

Cung Diễm

*

Huệthu hoạ :
Lỡ Một Đời Mơ!

Suối sông còn cạn huống gì Thơ?
Nghiên bút đành thôi để hững hờ
Đêm buốt, buốt tê từng tiếng gió
Ngày đau đau đớn mỗi dây tơ
Xa quê lâu quá nên mòn mỏi
Ở đậu hoài thôi phải lặng lờ
Mình chẳng là trai tên bốn hướng
Một lòng đã lỡ một đời mơ!

huệthu

This post has already been read 1849 times!

Related Articles

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Lục Bát Huệ Thu – Tập Thơ Xuất bản 1997

Ðôi lời trước sách Tôi xa mẹ đã lâu lắm rồi, hơn ba mươi năm. Tôi yêu mẹ tôi vô cùng vì người hay nựng…

Thương nhớ An Giang vùng đất sơn kỳ thủy tú

Trên vùng địa lý của miền đất An-Giang ở phương Nam từ xưa cho đến nay, nếu không có được dòng chảy của con sông…

Huệ Thu họa thơ Thái Cuồng

Lời Quê Góp Nhặt Ngẫm cảnh quê hương luống ngậm ngùi Coi thơ xướng họa cũng nguôi nguôi Khá khen dũng khí luôn tràn ngập…

TÝ VỀ MANG NHỮNG BÀN TAY… CHUỘT – MẤY ĐỘ XUÂN VỀ, MAI NÃO RUỘT!

Mỗi năm, Mai đến mùa thay lá, nắng tháng hai cởi áo phong trần, bông Vạn Thọ nở tròn lối nhỏ, hoa từng loại ngập…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: