[ Tập 732 ] Chuyên ma có thật : Có con với ma

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 723 bao gồm các chuyện :
– Ma ghẹo
– Hai con gà
– Bóng người ngoài cổng
– Có con với ma

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 15 total views,  1 views today

Bình luận