[ Tập 754 ] Chuyện ma có thật : Vong hồn cô gái phòng đối diện

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 754 bao gôm các chuyện:
– Cô gái phòng đối diện
– Dọa đập miếu
– Tấm khăn choàng của ông bộ đội

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 14 total views,  1 views today

Bình luận