[ Tập 764 ] Chuyện ma có thật : Nữ quỷ đi đò

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 764 bao gồm các chuyện :
– Ma nhát trong phòng trọ ( Quận 8 )
– Nữ quỷ đi đò ( Long An )
– Nhà ma ở Qui Nhơn

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 17 total views,  2 views today

Bình luận