Tác giả : Bùi Anh Trinh
Giọng đọc : Hồng Phúc

Đây là phần đầu của hồi ký Mặt Trận Khánh Dương, hồi ký này khá dài và được chia làm 5 phầm, quý vị nhớ đón xem 4 phần còn lại nhé.

source

Đã xem 11 lần,  1 lần xem hôm nay.