Tác giả : Mang Viên Long
Giọng đọc : Hồng Phúc

“Đi ra khỏi nhà, sợ quen tạm trú.
Một đêm đau lưng mắt mở trừng trừng.
Đi ra khỏi nhà là ra đi với nhớ.
Để chiều về đâu – ngơ ngác bâng khuâng ?”
(Vũ Hữu Định ,Những Ngày Long Đong)

source

Đã xem 22 lần,  1 lần xem hôm nay.