[ Tập 788 ] Chuyện ma có thật: Đi thiếp bị quỷ nhập

**Audio - Video
#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
Đây là những câu chuyện của 2 bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. 1 bạn ở Hậu Giang và 1 bạn ở Long An nha các bạn.

https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 15 total views,  1 views today

Bình luận