#NamHòa Phần chót của truyện “Bức Tranh Gia Bảo” của nhà văn Ni Cô Phú Quốc, chúng tôi vẫn làm theo phong cách 2 phần đầu, đặc biệt phần cuối video, mình quay cảnh đi câu cùng người bạn cho các bạn ở VN nhìn cho vui..
Toàn bộ truyện “Bức Tranh Gia Bảo”:

Rất mong được sự đóng góp của Quý vị và các Bạn để chúng tôi cải tiến cho việc làm tốt hơn
Dưới đây là danh sách đã phát của kênh Nam Hòa,
chỉ cần click vào là NGUYÊN CẢ MỘT BỘ TRUYỆN SẼ TỰ ĐỘNG POST CHO TỚI HẾT.

Hồi ký Tháng Tư đen- Dương Phục và Vũ Thanh Thủy

Chuyên đề SUDOKU hạng chuyên gia EXPERT

Thanh Phương đọc 5

Thanh Phương đọc 4: Nhiều tác giả:

Thanh Phương đọc 3: Nhiều tác giả

Thanh Phương đọc 2: Nhiều Tác giả

Thanh Phương đọc 1: Nhiều tác giả

Trong Lòng Địch- Trần Trung Quân

Đại Đội Chín Ba Nhẩy Dù- Đào Đức Bảo-

Đại Học Máu- Hà Thúc Sinh

Mồ Hoang Trên Núi Lạnh- Nhóm phóng viên

Thép Đen- Đặng Chí Bình

Nước Mắt Đỏ- Từ Nhiên Hương

Hà Nội Báo Động Đỏ- Dương Văn Lợi

Mười Bảy Năm Trong Các trại Cải Tạo- Kale

Phận Người Vận Nước- Phan Nhật Nam

Mùa Hè Đỏ Lửa bản vi