Tác giả : Nguyễn Trãi
Giọng đọc : Hồng Phúc

source

Đã xem 4 lần,  1 lần xem hôm nay.