Tác giả : Lê Chu – Nguyễn Trọng Đức
Giọng đọc : Hồng Phúc

Canon in D Major của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100301
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

source

Đã xem 6 lần,  1 lần xem hôm nay.