Tác giả : Hồng Vũ
Giọng đọc : Hồng Phúc

John Stockton Slow Drag của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://chriszabriskie.com/uvp/
Nghệ sĩ: http://chriszabriskie.com/

source

Đã xem 7 lần,  1 lần xem hôm nay.