Tác giả : Misa
Giọng đọc : Hồng Phúc

Để tưởng nhớ Dượng và các Anh mũ nâu tiểu đoàn 79 Biệt động quân. Bài này HP đọc trong lúc mệt và hơi buồn ngủ, xin quý vị thông cảm.

source

Đã xem 12 lần,  3 lần xem hôm nay.