Tác giả : Vương Mộng Long
Giọng đọc : Hồng Phúc

source

Đã xem 8 lần,  1 lần xem hôm nay.