Tác giả : Tôn Nữ Mai Tâm
Viết theo lời thuật của Hoàng-Mai
Giọng đọc : Hồng Phúc

source

Đã xem 15 lần,  1 lần xem hôm nay.