#NamHòa Họ nghĩ rằng, qua cửa ải tú tài, học vài năm đại học là bằng Thầy.
Vậy có gì để nói với nhau hơn là bài giảng đã ghi sẵn trong chương trình của Bộ Giáo Dục. Ông Thầy quên mất rằng học trò của mình đang là tuổi trẻ, và học trò quên mất rằng Ông Thầy còn là người hướng đạo cho họ, một mai, họ bước xuống cuộc đời.
Những con ngựa chứng sẽ dẫn dắt bầy ngựa ngoan dời bỏ tầu ngựa nếu người chủ tầu ngựa buông xuôi trách nhiệm.
Tôi hiểu chỉ có tâm hồn một Ông Thầy tiểu học già mới cảm hóa nổi những con ngựa chứng trong sân trường. Bằng kiên nhẫn. Bằng độ lượng. Bằng đức độ và cuộc sống đạm bạc.
Trích trong Ngựa Chứng Trong Sân Trường- của nhà văn Duyên Anh.

Nghe trọn bộ tại link dưới:

Mọi liên lạc cần thiết xin email về trungnguyentz09@gmail.com

source

Đã xem 22 lần,  2 lần xem hôm nay.