Cuộc sống không tránh khỏi những lúc buồn, lúc vui, lúc thất bại, lúc thành công nhưng nếu chúng ta sống chậm lại, suy nghĩ thêm về những điều sau thì cuộc đời sẽ thanh thản và được thay đổi theo hướng tích cực. 42 Điều giúp bạn Thay Đổi Cuộc Đời nghe và suy ngẫm về nó.

Đã xem 233 lần,  2 lần xem hôm nay.