Tác giả : Nguyễn Mộng Giác
Giọng đọc :Hồng Phúc

source

Đã xem 6 lần,  1 lần xem hôm nay.