#NamHòa Trời chưa sáng rõ, tôi đã đánh thức TSI Lục, TS Ðổng và các anh em đi tìm B2 Xề… Lần này, TSI Lục hướng dẫn 20 Pháo thủ, trang bị súng AR15 và M79 xuống chỗ cũ lục soát thật kỹ. Vẫn không tìm ra B2 Xề. Cả toán lại tiến sâu xuống suối, và ngạc nhiên thấy cái bóp của B2 Xề vứt bên này suối!? Ðoạn đường từ suối lên chỗ Xề nằm đâu có gần. Nhất là đối với một người bị thương nặng như Xề! Lúc qua suối, Xề còn được khiêng trên cáng, cái bóp ở túi quần làm sao có thể rơi ra được? Một lần nữa, anh em chia nhau cố gắng tìm.
Sau 30 phút vẫn không dò ra một tí vết tích nào khác, TSI Lục đành phải hướng dẫn anh em về, tường thuật tất cả chi tiết trên và giao cho tôi cái bóp của Xề.
Ðau khổ hơn bao giờ cả, tôi đâm ra cau có, gắt gỏng với tất cả mọi người. Thật vô lý! Lân nhăn tôi hoài, khuyên tôi mãi, nhưng hình bóng B2 Xề vẫn ám ảnh ray rứt, làm cho tôi không thể quên được.—–
Dưới đây là danh sách đã phát của kênh Nam Hòa,
chỉ cần click vào là NGUYÊN CẢ MỘT BỘ TRUYỆN SẼ TỰ ĐỘNG POST CHO TỚI HẾT.

Đồi 30 Hạ Lào- Đại úy Trương Duy Hy

Hồi Ký Tháng Tư Đen- Phóng viên chiến trường Dương Phục và Vũ Thanh Thủy

Đóa Hồng Gai- Hồi ký cựu tù chính trị Nguyễn Thị Thanh Nga

Trong Lòng Địch- Hồi ký của cựu điệp viên VNCH Trần Trung Quân

Mười bảy Năm Trong Các Trại Cải Tạo- Hồi Ký của Kale

Đại Học Máu- Hồi ký của Hà Thúc Sinh

Thép Đen của cựu điệp viên Đặng Chí Bình

Hà Nội Báo Động Đỏ- tác giả Dương Văn Lợi

Phận Người Vận Nước

Mồ Hoang Trên Núi Lạnh

Dọc Đường Quảng Trị- của Ngọc Thủy

Trên Lưng Trường Sơn- của Hải Triều

Con Suối Ở Miền Đông- nhà văn Duyên Anh