Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quên mất từng sự việc nhỏ diễn ra hàng ngày đều mang một ý nghĩa nhất định cho cuộc đời mỗi người. Hàng ngày chúng ta vẫn thấy có rất nhiều tấm lòng bao dung và độ lượng, có thể họ là Phật tử, có thể không, nhưng với tấm lòng từ bi và bao dung ấy sẽ được trả ơn. Với những câu chuyện về luật Nhân quả cứu người dưới đây. Tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đầy ý nghĩa bên trong, sẽ giúp bạn suy ngẫm và học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống.

Đã xem 187 lần,  28 lần xem hôm nay.