[ Tập 884 ] VONG LINH TRONG NGÔI CHÙA NHỎ – Chuyện Tâm Linh

**Audio - Video
#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu
Tập 884 Thy sẽ kể các chuyện
– Vong linh trong ngôi chùa nhỏ ( Khánh Hòa )
– Đôi nam nữ trong cây xoài
– Ma dẫn

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 16 total views,  1 views today

Bình luận