CẬU BÉ NGHÈO | 5 Câu Chuyện Cảm Động Về Việc BÁO ƠN Người Đã Giúp Mình

Ông bà ta thường có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Quả đúng là vậy. Người ta thường nói những người giúp bạn, ở cạnh bạn lúc bạn gặp khó khăn, vất vả nhất đó mới là những người đối tốt thật sự với bạn. Có lẽ vì vậy mà những nhân vật trong câu chuyện mà chúng tôi chuẩn bị gửi đến các bạn có một lòng biết ơn sâu sắc đến với những người đã giúp đỡ họ trong lúc họ rơi vào hoàn cảnh cùng cực nhất. Hãy nghe để xem cách mà họ Báo Ơn những người đã từng giúp đỡ và đối tốt với mình như thế nào các bạn nhé.

Đã xem 300 lần,  2 lần xem hôm nay.