Bị CẮM SỪNG Có Phải Là Bị Kịch Lớn Nhất Của HÔN NHÂN Hay Không [Bài Học Cuộc Sống Đắt Giá]

Khi còn đang yêu nhau thì họ có thể thề thốt và nói mọi lời tốt đẹp dành cho nhau. Thế nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân rồi người ta mới vỡ lẽ rằng mình không còn yêu như lúc ban đầu? Vậy, bi kịch lớn nhất của hôn nhân liệu rằng có phải là bị cắm sừng hay là hết yêu mà vẫn còn ràng buộc, vẫn còn sống với nhau. Cùng ngẫm mà xem lắng nghe xem quan điểm này như thế nào để có riêng cho mình bài học cuộc sống đắt giá các bạn nhé.

Đã xem 205 lần,  2 lần xem hôm nay.