Đây là những câu chuyện cuộc sống hay và ý nghĩa nhất về đói cho sạch, rách cho thơm. Đói cho sạch, rách cho thơm” mang ý nghĩa: dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay thẳng, trong sạch. Đây là đạo lý khuyên răn sâu sắc giúp con người gìn giữ nhân phẩm và đạo đức. Và trong xã hội hiện nay cũng không ít người đã và đang sống theo đạo lý này. Cùng Ngẫm Mà Xem lắng nghe những câu chuyện sau để thấy được những con người dù nghèo đói vẫn giữ cho mình được “sạch”, dù rách vẫn luôn khiến mình “thơm” các bạn nhé.

Đã xem 189 lần,  2 lần xem hôm nay.