Ai trong mỗi chúng ta đều có mặt tốt – mặt xấu, thiện – ác, mạnh – yếu, và thật khó để thừa nhận những phần tối trong bản thân mình. Chúng ta không muốn thừa nhận điểm yếu của bản thân và liên tục tự bào chữa cho những sai lầm mắc phải. Chúng ta thường dành phần lớn thời gian trong cuộc sống để chờ đợi: chờ đợi một cái gì đó xảy ra, chờ đợi một cái gì đó kết thúc và chờ đợi một cái gì đó để bắt đầu. Nhưng “một thứ gì đó” có xuất hiện hay không và tại sao chúng ta phải chờ đợi? Hãy đối mặt với sự thật nghiệt ngã của cuộc sống và bắt đầu làm những việc tốt nhất cho bản thân để sau này bạn không phải hối hận.

Đã xem 138 lần,  11 lần xem hôm nay.