Những câu chuyện dù lớn dù nhỏ đều mang cho ta những bài học quý giá đằng sau đó. Và trên đường đời mỗi người hãy không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm về đối nhân xử thế, về những bài học đứng dậy sau vấp ngã,… bằng cách lắng nghe những câu chuyện cuộc sống này nhé.

Đã xem 148 lần,  13 lần xem hôm nay.