Con người sinh ra không ai là hoàn hảo, ai cũng tồn tại 2 mặt “tốt” và “xấu”. Chỉ khi học tính tốt, bỏ tính xấu, thì tâm hồn con người trở nên thanh khiết, tươi đẹp và toàn diện hơn. Bài học giá trị nhất để thành công không bao giờ nằm trong lý thuyết, mà ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cùng chúng tôi lắng nghe để suy ngẫm về những bài học này các bạn nhé.

Đã xem 107 lần,  2 lần xem hôm nay.