Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đây là câu nói phổ biến mà những người đi trước luôn muốn truyền đạt tới thế hệ sau. Đặc biệt, các bạn trẻ mới ra trường lại có ít kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc sống. Vốn sống còn khá ít ỏi, việc học tập, lĩnh hội lại càng quan trọng. Ngẫm Mà Xem xin gửi tới các bạn trẻ 7 câu chuyện Ý NGHĨA SAU. Hãy cùng nghe và cùng suy ngẫm nhé!

Đã xem 207 lần,  2 lần xem hôm nay.