[ Tập 928 ] QUỶ NHẬP TRÀNG – Chuyện Tâm Linh

**Audio - Video
#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu

Hôm nay tập 928 bao gồm những câu chuyện:
-Nhà ma ở Bình Dương
-Quỷ có sừng
-Vong hồn mẹ về bắt con
-Quỷ nhập tràng

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 17 total views,  1 views today

Bình luận