Tác giả : Mũ Xanh Phạm Gia Thụy
Giọng đọc : Tài Nguyễn

source

Đã xem 11 lần,  1 lần xem hôm nay.