Cổ nhân có câu: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan”, tức là với một người vô tư, trời đất sẽ trở nên rộng rãi vô cùng; với một người ích kỷ, thì mỗi bước đi đều thật nặng nề. Bình Tĩnh, Rẽ Hướng, Buông Tay – Ba từ trên có vẻ đơn giản, nhưng chúng hàm chứa sự thông thái nhiều người mất cả đời mới lĩnh ngộ, tỉnh thức. Khi một người thông minh gặp rắc rối, sẽ hiểu cách giải quyết dựa trên ba quy tắc này.

Đã xem 187 lần,  2 lần xem hôm nay.