[ Tập 941 ] TIẾNG HÁT TRONG CHÙA – Chuyện Tâm Linh

**Audio - Video
#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu

Tập 941 hôm nay sẽ bao gồm các câu chuyện:
-Hồn ma người vợ trước
-Tiếng hát trong chùa
-thư yếm
-Dấu tay ma

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 14 total views,  1 views today

Bình luận