Tác giả : Mũ Đỏ Trương Văn Út
Giọng đọc : Tài Nguyễn

source

Đã xem 6 lần,  1 lần xem hôm nay.