Tác giả : Mũ xanh Vị Quang Hoàng.
Giọng đọc : Tài Nguyễn

source

Đã xem 13 lần,  1 lần xem hôm nay.