Có những lúc trong cuộc sống bạn mất đi sự cân bằng, cảm thấy chông chênh và bế tắc. Lúc đó, bạn hãy đồng hành cũng Ngẫm Mà Xem để lắng nghe những câu chuyện hay về cuộc sống. Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ ngộ ra cho mình hướng đi tích cực hơn.

Đã xem 159 lần,  7 lần xem hôm nay.