#tamtinhtang
http://tamtinhtang.blogspot.com
Vì tác giả còn trong nước nên tên ông chỉ có ba chữ
NĐC
Tập 1

source

Đã xem 10 lần,  1 lần xem hôm nay.