Xung quanh chúng ta là gì, nhiều điều Tốt không dễ nhìn thấy, cũng bởi hoàn cảnh xấu mà khó cảm thông được… Nhưng nếu bước chân chúng ta đi tới, mở lòng mình ra, Thiện Tâm hơn…hóa ra điều Tốt vốn ngự trị trong mình và rồi vì thế sẽ gặp được những việc tốt, những con người tốt xung quanh mình. Cùng Ngẫm Mà Xem lắng nghe những câu chuyện ngắn dưới đây để mở lòng hơn với mọi người cá bạn nhé.

Đã xem 186 lần,  2 lần xem hôm nay.