Những câu nói thâm thúy về cuộc sống sau sẽ cho quý khán thính giả một cái nhìn mới về cuộc sống. Từ đó, dần dần thay đổi bản thân sống ngày một tích cực và lành mạnh hơn

Đã xem 135 lần,  20 lần xem hôm nay.